You are here:Categories»Recipe for happiness

Simply a better pharmacy!

Written by
Friday, 27 April 2012 14:30

We care about your health!

Written by
Tuesday, 25 October 2011 00:20

Do you know that ....

Written by
Tuesday, 25 October 2011 00:20

Your health and the health of your family are your most important assets.

K2 Content

K2 Comments

Mówimy po polsku

Parkside Medical Group swiadczy wysoki poziom usług medycznych z idywidualnym, przyjaznym podejściem do problemów zdrowotnych kazdego pacjenta. Zapewniamy szybką I profesjonalną pomoc medyczną, gwarantujemy kompleksowe lecznie oraz usługi dla firm z zakresu medycyny pracy. Propagujemy szeroko pojetą profilaktyke zdrowotną, kierując się zasadą ze lepiej zapobiegać, niz leczyć.

Parkside Family Medical Group provides high level of medical services, friendly approach to each patient's health problems. We provide prompt and professional medical assistance, we guarantee comprehensive treating and services to companies in the field of occupational medicine. We promote broad prevention, guided by the principle of prevention is better than cure.